من وتو

مــن در کنــار تــــــو بــــه آرامــش مــی رســم

و آنجــا کــه هیــچ کـس بـه یــاد مــا نیســت ،

تـــو را عــاشقـانــــه مــی بــوســـــــم ،

تــــا بــــا گــرمـیِ نفسهـایــم ، بــه لبــانـت جــان دهـــم

و بـــا گــرمــیِ نفسهــایـت ، جــانـی دوبــاره گیـــــــرم ...

دوستـــــت دارم بـــا همــــه هستــی خــــــود ،

ای همــــه هستــــــی مــن ؛

و هــــزاران بــــار خــــواهـــم گفـــت ، دوستــت دارم را ....

" نیما یوشیج "
/ 0 نظر / 2 بازدید