تنهایی

شده دلت بگیره سرت را جایی نباشه که بگذاری ؟!
شده کسی نباشه کنارت که باهاش درد دل کنی ؟!
خدایا همیشه یار دل های تنها باش و تنهاشون نگذار
/ 1 نظر / 2 بازدید
نورا

وبلاگ قشنگی دارید!!!