دنـیـای مـجـازی ....


دنـیـای مـجـازی ، اون بـیـرونـه
کـه هـمـه بـا نـقـابـن ، هـمـه تـو قـیـافـن....!!
دنـیـای واقـعـی ایـنـجـاست
هـمـه بـی ریـا و خـاکـی...
کـسـی زخـمـاشـو نـمـیـپـوشـونـه ...
کـسـی اشـکـاشـو پـاک نـمـیـکـنـه ...

/ 0 نظر / 2 بازدید