عشق!

" سکس" زیباست ... مقدسه... یکی شدن دو

بدن است... ولی شما ها کاری کردین که بشه کثیف ترین کار دنیا.... ! چه

کردین که اینگونه شد؟؟... سکس بد نیست... کثیف نیست... بستگی به

شما دارد... سکس یک نقاشیست که ما باید زیبا بکشیم ... ! نه اینگونه ((

پسر به دخترک گفت : اگه میخوای باهم بمونیم باید همه جوره پایه باشی...

دخترک پسر را دوست داشت .... قبول کرد.... گفت: باشه عزیزم هرجور تو

بخوای... پسر دختر را عریان کرد... دختر آرام میلرزید ولی هیچ نمیگفت...

پسر مانند ابر سیاه بدن دختر را به آغوش کشید ... بدون کوچکترین بوسه

شروع کرد.... ! .... دخترک آهی کشید... پسر اما.... دخترک بدنش

میسوخت ولی اعتراضی نمیکرد... پسر تکانی خورد و کنار دخترک افتاد...

دخترک با لبخند گفت: عزیزم راضی شدی؟ .. پسر لبخند کثیفی زد و

لباسهایش را پوشید و رفت... ساعتی بعد دختر به پسر زنگ زد ... الو

عشقم چطوری ..؟ پسر اما لحنش مثل قبل نبود.. : دیگه به من زنگ نزن ...

قطع کرد...! دخترک گوشه ی اتاقش آرام گریست....چند سال گذشت... "

تبریک میگویم به پسر"... حالا همان دخترک معصوم و زیبا تبدیل به " فاحشه

" شده بود... پسرک همراه دوستانش به فاحشه متلکی گفتند.. وقتی

چشمهای پسر به فاحشه ی زیبا افتاد... اشک در چشمانش حلقه زد...

فاحشه: چرا به دوستانت نمیگویی به جرم عاشق بودن تو فاحشه شدم که

حالا....فاحشه رفت... دیگر جایی برای جبران نمانده...... !
/ 6 نظر / 2 بازدید
ماشا

حرف ها، گاهی شنیده نمی شوند. سلام گرامی. واتوره با حرف ها به روز است و منتظر نقد و نظرت.

ماشا

دوما تو وهار آزه پیره ماو.. بعد از تو بهار زود پیر می شود. سلامی بهاری.. وهارت مارک،سالت خوش،حالت نیکو،مالت آباد، مینت مه نه نی،روزگارت روم،وژت سالم ،کس و کارت ساق، زه نی ئت دلخواه..... بهارت فرخنده،سالت خوش،حالت نیکو،خانه ات آباد،دیارت ماندنی،روزگارت رام،خودت سالم،نزدیکانت صحیح و زندگانی ات دلخواه... واتوره با چند بهاریه به روز است.دیدار نوروزی فراموش نشود دوست من....

مرتضی مقدم

سلام کجای نمی بینمت نیستی می خوام بازم برام شعر بگی بهش نیاز دارم نه واسه سایت واسه خودم

yas

سلا م دوستم آپم ... و منتظرم ...[قلب]