دلتـــنگی

حــوصــله ام بـــرفــی سـت
بــا یـک عــالــمه قنـــدیـــل ِ دلتـــنگی
از گــوشـه ی دلــــم آویـــــزان !
آهــــای !
کـــافــی ســت کمــی “هــا” کنــید
تـــا کــه “آب” شــــوم !

/ 0 نظر / 2 بازدید