من..

من طعمِ دردِ برگ را چشیده ام

آن زمان که زیر پای تو له شدم

آن زمان که دست های من از تمام شاخه های این زمین جدا شدند

آن زمان که روی شانه های باد گم شدم

های با توام به زیر پای خود نگاه می کنی؟

های با توام به حرف های من گوش می دهی؟
/ 0 نظر / 2 بازدید