حمام اخر

همه در آخر به این حمام می روند
یکی امروز یکی فردا ,نوبت به نوبت
روزی من روزی تو
روزی دیگری
حمام آخر روزی هم نوبت توست :)

هیچ چیز ارزش نداره. آخر همینجاییم

/ 0 نظر / 2 بازدید