عیدی!

زنده باد خدمتگذاران ملت ...
که دخترکان معصوم و فقیر یک مرکز نگهداری ایتام و کودکان بی سرپرست را جلوی دوربین به صف می کشند ...
تا وزیری بسته دوهزارتومانی را به دست بگیرد و وقتی عکاس شروع کرد به عکاسی کردن ...
با لبخندی که به زور روی لب هایش ماسیده است ،
لبخندبزنید عزیزان کوچولو ..
بلاخره باید آبروی شما ریخته بشه و عکستون همه جا پخش بشه تا آبروی آقای وزیر حفظ بشه ..
/ 0 نظر / 2 بازدید