vrw ,j,

در هر رقصی چیزی شبیه تو هست
در فلامنکو،غرور و خشونتش
در تانگو،گرمایش
در سالسا،هیجانش
در عربی،هوسش
در باله،کمالش
در سماع،از خود بیخود شدنش
در باقی رقص ها هم بی شک می توان چیزی شبیه تو پیدا کرد
من اما
در میان تمام رقص ها،رقصی را برمی گزینم که حتی شده 1 ثانیه
زودترآغوشمان را پیوند دهد

/ 0 نظر / 2 بازدید