وقتـــی نخـــواستنـت......

وقتـــی نخـــواستنـت......

آروم بـکــش کـنـــــار......!

غــــم انـگیـــــز اسـت اگـــر تـــو را نـخـــواهـــد؛

مســـخـره اســت اگـــر نفهمــــی؛

احــمقـــانـــه اســت اگــــر اصــرار کـنــ ♥ـی ......
/ 0 نظر / 2 بازدید