تنها

از تنهـــاییت دلگیــر نبـــاش


و هیـــچ وقت آن را با کســـی قسمت نکـــن


مردم ایــن شهـــر


تـــن/هـــا دادند


تا تنهــــــا نمـــــــانند

/ 0 نظر / 2 بازدید