کدام گزینه درست است؟

کدام گزینه درست است؟
1) اول درخت رو کاشتن.
2) اول زمین رو کندن.
3) همزمان هم کندن و هم کاشتن.
4) درخت خر است

/ 7 نظر / 2 بازدید
شکیبا

اخ اخ اخ ....اقا گزینه 4 لایک:)

سرونازشیراز

مـهــــــــــــر از همــــه خلق برگرفتم ؛ جــــــــــــز یــــــــــــادِ تــــــــــــو در تصورم نیست .....!!![ماچ]

سرونازشیراز

مـهــــــــــــر از همــــه خلق برگرفتم ؛ جــــــــــــز یــــــــــــادِ تــــــــــــو در تصورم نیست .....!!![ماچ]

سرونازشیراز

مـهــــــــــــر از همــــه خلق برگرفتم ؛ جــــــــــــز یــــــــــــادِ تــــــــــــو در تصورم نیست .....!!![ماچ]

سرونازشیراز

مـهــــــــــــر از همــــه خلق برگرفتم ؛ جــــــــــــز یــــــــــــادِ تــــــــــــو در تصورم نیست .....!!![ماچ]

یاد اون جوک افتادم.........سه نفر میرن سر کار یکی چاله میکند یکی لوله میزاشت...یکی چاله رو پر میکرد ...یک روز اونیکه لوله میزاشت نیومد یکی میکند یکی پر میکرد